Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 113 Hæfte 1

Indhold

Stefan Pajung & Lone Liljefalk: Helmolds Slaverkrønike som kilde til Danmarks, Vendens og Nordtysklands historie. 113:1, 1-37. (PDF)
Summary: Helmold’s Chronica Slavorum as a Source for the History of Denmark, the Wends, and Northern Germany. 113:1, 38. (PDF)

Tyge Krogh: Kvinder i mandsklæder. 113:1, 39-78. (PDF)
Summary: Female Transvestism in Denmark in the 18th and Early 19th Centuries. 113:1, 78-79. (PDF)

Mikkel Munthe Jensen: De lærdes identitet og fællesskab i den danske helstat. Fædrelandspatriotiske og transnationale selvforståelser i anden halvdel af det 18. århundrede. 113:1, 80-120. (PDF)
Zusammenfassung: Identität und Gemeinschaftsgefühl der Gelehrten im dänischen Gesamtstaat. Vaterlandspatriotisches und transnationales Selbstverständnis in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. 113:1, 120. (PDF)

Karl Peder Pedersen: Den store tyveridebat 1813-17. 113:1, 121-145. (PDF)
Summary: The Great Debate on Theft and Burglary, 1813-17. 113:1, 145-146. (PDF)

Sniff Andersen Nexø: Særlige grønlandske forhold ... Rum, ret og uægteskabelige børn i det koloniale Grønland. 113:1, 147-182. (PDF)
Summary: Making allowance for the special conditions there ... Space, Law and Illegitimate Children in Colonial Greenland. 113:1, 183. (PDF)

Heidi Vad Jønsson: Ret og pligt til integration. Socialdemokratiet og integrationsloven 1998. 113:1, 184-226. (PDF)
Summary: A right no less than a duty ... The Social Democrats and the Immigrant Integration Act, 1998. 113:1, 227. (PDF)

Diskussion

Søren Ivarsson, Søren Rud & Rasmus Sielemann: Repræsentationshistoriens monotone melodi. Kritiske kommentarer til en bog om Danmarks postkoloniale arv. 113:1, 228-243. (PDF)

Nekrolog

Niels Steensgaard [7. marts 1932 – 21. juli 2013]. (skrevet af Sidsel Eriksen). 113:1, 244-250. (PDF)

Anmeldelser

Alexander Beecroft: Authorship and Cultural Identity in Early Greece and China. Patterns of Literary Circulation. Cambridge University Press, 2010. (anmeldt af Peter Fibiger Bang). 113:1, 251-253. (PDF)

C. Philipp E. Nothaft: Dating the Passion. The Life of Jesus and the Emergence of Scientific Chronology (200-1600). (Time, Astronomy, and Calendars: Texts and Studies 1). Leiden/Boston, Brill, 2012. (anmeldt af Lasse Christian Arboe Sonne). 113:1, 253-255. (PDF)

Peter Sawyer: The Wealth of Anglo-Saxon England: Based on the Ford Lectures Delivered in the University of Oxford in Hilary Term 1993. Oxford University Press, 2013. (anmeldt af Niels Lund). 113:1, 255-257. (PDF)

Ole J. Benedictow: What Disease was Plague? On the Controversy over the Microbiological Identity of Plague Epidemics of the Past. Leiden, Brill, 2010. (anmeldt af Karl-Erik Frandsen). 113:1, 257-263. (PDF)

Rebecca Earle: The Body of the Conquistador. Food, Race and the Colonial Experience in Spanish America, 1492-1700. Cambridge University Press, 2012. (anmeldt af Signe Bodil Nipper Nielsen). 113:1, 264-268. (PDF)

Steen Busck: Et landbosamfund i opbrud. Sundby Mors 1660-1800. Bind 1-2. Aarhus, Forlaget Klim, 2011. (anmeldt af Bo Fritzbøger). 113:1, 268-274. (PDF)

Ole Hyldtoft: Mad, drikke og tobak 1800-35. Forbrugsmønstre, kultur og diskurser. København, Museum Tusculanums Forlag, 2012. (anmeldt af Christina Folke Ax & Anita Kildebæk Nielsen). 113:1, 274-278. (PDF)

Jeppe Nevers: Fra skældsord til slagord. Demokratibegrebet i dansk politisk historie. (University of Southern Denmark studies in history and social sciences, vol. 412). Syddansk Universitetsforlag, Odense 2011. (anmeldt af Claus Bryld). 113:1, 278-287. (PDF)

Sönke Loebert, Okko Meiburg & Thomas Riis: Die Entstehung der Verfassungen der dänischen Monarchie (1848-1849). (Kieler Werkstücke; Volume 32). Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, 2012. (anmeldt af Claus Friisberg). 113:1, 287-292. (PDF)

Dansk velfærdshistorie. Bind 3: 1933-1956: Velfærdsstaten i støbeskeen. Red.: Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen & Niels Finn Christiansen. (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol. 434). Syddansk Universitetsforlag, 2012. (anmeldt af Tim Knudsen). 113:1, 292-296. (PDF)

Alan S. Milward and a Century of European Change. Eds.: Fernando Guirao, Frances Lynch & Sigfrido M. Ramírez Pérez. (Routledge Studies in Modern European History). New York – London, Routledge, 2012. (anmeldt af Wolfram Kaiser). 113:1, 297-300. (PDF)

---------------------------------------------

Universitetsspecialer i historie 2012. Ved Hanne Caspersen. 113:1, 301-316. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Adgang til e-udgaven af Historisk Tidsskrift.] 113:1, 317. (PDF)

Medvirkende ved dette hæfte. 113:1, 318-319. (PDF)

Indkaldelse af sessionsforslag til Dansk Historikermøde 29.-30. august 2014. 113:1, 319-320. (PDF)

Vejledning til forfatterne.