Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 112 Hæfte 2

Indhold

Gunner Lind: Den militære komponent i statsomvæltningen 1660. 112:2, 353-372. (PDF)
Summary: The Military Component in the Danish Revolution 1660. 112:2, 373. (PDF)

Peder Dam: Danske kommuner 1838-2012. Historisk-geografisk analyse af den danske kommunestruktur fra oprettelsen til i dag. 112:2, 374-403. (PDF)
Summary: Danish Municipalities 1838-2012. An Historico-Geographic Analysis of the Danish Municipal Structure from its Establishment until Today. 112:2, 403-404. (PDF)

Anders Monrad Møller: Depeche fra St. Petersborg. Omkring det åbne brev af 9. juli 1846. 112:2, 405-420. (PDF)
Summary: Dispatch from St. Petersburg. On the King’s Open Letter dated 9 July 1846. 112:2, 421-422. (PDF)

Pelle Oliver Larsen: Universitetets køn. Kønsnormer og kvinders karrieremuligheder ved Københavns Universitets Filosofiske Fakultet, 1875-1925. 112:2, 423-467. (PDF)
Summary: The Gendered University. Gender Attitudes and Career Opportunities for Women at the University of Copenhagen, Faculty of Humanities, 1875-1925. 112:2, 468. (PDF)

Joachim Lund: Cement og politik. Gunnar Larsen som minister 1940-1943. 112:2, 469-510. (PDF)
Summary: Cement and Politics. Gunnar Larsen as a Cabinet Minister, 1940-43. 112:2, 510-511. (PDF)

Nathaniel Hong: From Helpless Victim to Heroic Mass Resistance. The Evolution of Newspaper Coverage of Denmark in the New York Times During German Occupation 1940-1945. 112:2, 512-537. (PDF)
Resumé: Fra hjælpeløst offer til heroisk frihedskamp. Udviklingen i nyhedsdækningen af Danmark i New York Times under den tyske besættelse, 1940-1945. 112:2, 537. (PDF)

Josef Batikha: Den amerikanske stemme i æteren. Statsradiofonien, the United States Information Service og Den kolde Krig, 1945-54. 112:2, 538-566. (PDF)
Summary: An American Voice on the Air. The Danish State Broadcasting, The United States Information Service and the Cold War, 1945-54. 112:2, 566. (PDF)

Oversigter

Michael F. Wagner: Transport og mobilitet i dansk historieskrivning. 112:2, 567-585. (PDF)

Diskussion

Tor Egil Førland: Historieskrivningen og den danske debatt om Den Kolde Krig. 112:2, 586-598. (PDF)

Thorsten Borring Olesen & Nikolaj Petersen: På den varme side af Skagerrak. Kommentar til Tor Egil Førland. 112:2, 599-606. (PDF)

Anmeldelser

Juliane von Fircks: Skulptur im südlichen Ostseeraum. Stile, Werkstätten und Auftraggeber im 13. Jahrhundert. Michael Imhof Verlag, Petersberg, 2012. (anmeldt af Ebbe Nyborg). 112:2, 607-608. (PDF)

Gerd Steinwascher: Die Oldenburger. Die Geschichte einer europäischen Dynastie. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 2011. (anmeldt af Trond Norén Isaksen). 112:2, 609-611. (PDF)

Tyge Krogh: A Lutheran Plague. Murdering to Die in the Eighteenth Century. (Studies in Central European histories, vol. 55). Leiden, Brill, 2012. (anmeldt af Pieter Spierenburg). 112:2, 612-615. (PDF)

Scandinavia in the Age of Revolution: Nordic Political Cultures, 1740-1820. Eds.: Pasi Ihalainen, Michael Bregnsbo, Karin Sennefelt & Patrik Winton. Farnham, Ashgate, 2011. (anmeldt af Gunner Lind). 112:2, 615-617. (PDF)

Juliane Engelhardt: Borgerskab og fælleskab. De patriotiske selskaber i den danske helstat 1769-1814. (Tidlig Moderne, vol. 8). Museum Tusculanums Forlag, København, 2010. (anmeldt af Jonas Nordin). 112:2, 617-624. (PDF)

Niklas Thode Jensen: For the Health of the Enslaved. Slaves, Medicine and Power in the Danish West Indies, 1803-1848. Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen, 2012. (anmeldt af Holger Weiss). 112:2, 624-628. (PDF)

Bertel Nygaard: Guldalderens moderne politik. Om krisediagnose, utopi og handling hos Johan Ludvig Heiberg. Aarhus Universitetsforlag, 2011. (anmeldt af Jan Pedersen). 112:2, 628-634. (PDF)

Knud Knudsen: Dansk fagbevægelses historie frem til 1950 - fra arbejdets perspektiv. (Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, SFAH's skriftserie nr. 51). Danmark, 2011. (anmeldt af Maths Isacson). 112:2, 634-643. (PDF)

Dansk Velfærdshistorie. Bind 2: 1898: Mellem skøn og ret. Red.: Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen & Niels Finn Christiansen. (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol. 427). Syddansk Universitetsforlag, 2011. (anmeldt af Anette Faye Jacobsen). 112:2, 643-647. (PDF)

Frederic von Rosenberg. Korrespondenzen und Akten des deutschen Diplomaten und Außenministers 1913-1937. Hrsg.: Winfried Becker. (Deutsche Geschichtsquellen des 19. und 20. Jahrhunderts. Band 66). Oldenbourg Verlag, München 2011. (anmeldt af Jes Fabricius Møller). 112:2, 648. (PDF)

Barnen och välfärdspolitiken. Nordiska barndomar 1900-2000. Av Astri Andresen, Olöf Građarsdóttir, Monika Janfelt, Cecilia Lindgren, Pirjo Markkola & Ingrid Söderlind. Instituttet för framtidsstudier, Dialogos Förlag, 2011. (anmeldt af Anne Katrine Gjerløff). 112:2, 648-654. (PDF)

Aja Høy-Nielsen: Tuberkulose som folkesygdom, 1900-1962 – indsats og omkostninger. (Esbjerg Byhistoriske Arkiv / B / nr. 47). Esbjerg Byhistoriske Arkiv, 2011. (anmeldt af Anita Kildebæk Nielsen). 112:2, 654-656. (PDF)

Per Boje, Marianne Rostgaard & Mogens Rüdiger: Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig. Aalborg Universitetsforlag, 2012. (anmeldt af Hans Kryger Larsen). 112:2, 656-659. (PDF)

---------------------------------------------

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening 2011-2012.] 112:2, 660. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Dagsorden for Årsmødet i Den danske historiske Forening d. 29. maj 2013.] 112:2, 660. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening Regnskab for 2011.] 112:2, 661. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forenings vedtægter.] 112:2, 662. (PDF)

Medvirkende ved dette hæfte. 112:2, 663-664. (PDF)

Vejledning til forfatterne.