Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 112 Hæfte 1

Indhold

Roland Scheel: Romerriget, Vesteuropa og Skandinavien. Kulturkontakter og den danske historiebevidsthed i 1100-tallet. 112:1, 1-58. (PDF)
Summary: The Roman Empire, Western Europe, and Scandinavia. Cultural Contacts and Danish Historical Consciousness during the 12th Century. 112:1, 58-61. (PDF)

Palle Roslyng-Jensen: Nationale meningsfællesskaber. Danskernes reception af radionyheder om krig og krigsbegivenheder under 2.Verdenskrig. 112:1, 62-90. (PDF)
Summary: The Formation of a Likeminded National Community. The Danish Radio Audience and its Reception of News about the War, 1939-45. 112:1, 90-91. (PDF)

Per Frandsen: De ønskede og de uønskede. Indfødsretten og opgøret efter besættelsen. 112:1, 92-128. (PDF)
Summary: »Desirables« and »Undesirables«. Naturalization Policy as Part of the Reckoning after the German Occupation of Denmark, 1940-45. 112:1, 128-129. (PDF)

John V. Jensen: ... over for os selv og over for Fremtiden. Den danske Rigsdag og de tyske flygtninge 1945-46. 112:1, 130-163. (PDF)
Summary: »... in our own eyes, and in the eyes of the future«. The Danish Parliament and the German Refugees, 1945-46. 112:1, 163-164. (PDF)

Oversigter

Finn Stendal Pedersen: Revolutionstidens pariserkommune i historiografisk perspektiv. 112:1, 165-209. (PDF)

Allan Borup: Wie es anscheinend gewesen. Fremstillinger, forestillinger og fakta i Weimarrepublikken. 112:1, 210-246. (PDF)

Nanna Floor Clausen & Hans Chr. Johansen: Persondatabaser som kildemateriale for historiske undersøgelser. 112:1, 247-259. (PDF)

Diskussion

Kurt Villads Jensen: Løse skud i bøssen. Niels Lund og armbrøsten. 112:1, 260-265. (PDF)

Niels Lund: Vildfarne pile. Replik. 112:1, 266-272. (PDF)

Martin Rheinheimer & Thomas Riis: Korstog ved verdens yderste rand. 112:1, 273-291. (PDF)

Mirjam Gelfer-Jørgensen: Ahistorisk historieskrivning. En designhistorisk problematik. 112:1, 292-303. (PDF)

Anmeldelser

Jane Burbank & Frederick Cooper: Empires in World History. Power and the Politics of Difference. Princeton University Press, 2010. (anmeldt af Peter Fibiger Bang). 112:1, 304-307. (PDF)

Quantifying the Roman Economy: Methods and Problems. Eds.: Alan Bowman & Andrew Wilson. Oxford University Press, 2009. (anmeldt af Peter Fibiger Bang). 112:1, 307-310. (PDF)

Eric Knibbs: Ansgar, Rimbert and the Forged Foundations of Hamburg-Bremen. (Church, faith and culture in the medieval West). Ashgate, London, 2011. (anmeldt af Niels Lund). 112:1, 310-313. (PDF)

Dansk Velfærdshistorie. Bind 1: Frem mod socialhjælpsstaten 1536-1898. Red.: Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen & Niels Finn Christiansen. (University of Southern Denmark studies in history and social sciences vol. 410). Syddansk Universitetsforlag, 2010. (anmeldt af Anette Faye Jacobsen). 112:1, 313-320. (PDF)

Asbjørn Romvig Thomsen: Lykkens smedje? Social mobilitet og social stabilitet over fem generationer i tre sogne i Salling 1750-1850. Landbohistorisk Selskab, 2011. (anmeldt af Karl-Erik Frandsen). 112:1, 320-326. (PDF)

Jørgen Steen Jensen: Biografier. Danmarks Middelalder og Renæssance. Inspektører og redaktører 1838-2010. Nationalmuseet, 2011. (anmeldt af Jes Fabricius Møller). 112:1, 326-328. (PDF)

Capital Cities at War. Paris, London, Berlin 1914-1919. Volume 2: A Cultural History. Eds.: Jay Winter & Jean-Louis Robert. (Studies in the Social and Cultural History of Modern Warfare No. 25). Cambridge University Press. (anmeldt af Ning de Coninck-Smith). 112:1, 328-331. (PDF)

Bo Lidegaard: En fortælling om Danmark i det 20. århundrede. Gyldendal, København, 2011. (anmeldt af Palle Roslyng-Jensen). 112:1, 331-336. (PDF)

---------------------------------------------

Universitetsspecialer i historie 2011. Ved Margit Hurup Grove. 112:1, 337-350. (PDF)

Medvirkende ved dette hæfte. 112:1, 351. (PDF)

Meddelelser. [Det 28. Nordiske Historikermøde.] 112:1, 352. (PDF)

Vejledning til forfatterne.