Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 108 Hæfte 2

Indhold

Anders Leegaard Knudsen: Kongeriget Danmark i 1332 - et fallitbo. 108:2, 321-339. (PDF)
Summary: Denmark 1332 - A Bankrupt Realm. 108:2, 339-340.

Frede P. Jensen: Christian III, Peder Oxe og herredagen i 1557. Kongelige udrensninger før et tronskifte. 108:2, 341-387. (PDF)
Summary: Christian III, Peder Oxe and the 1557 Meeting of the Council: Royal Purges and Succession. 108:2, 387-388.

Karen Vallgårda: Omvendte omvendelser. Om to danske missionærers møde med Indien i første halvdel af det 20.århundrede. 108:2, 389-425. (PDF)
Summary: Converse Conversions: Two Danish Missionaries' Encounter with India in the First Half of the 20th Century. 108:2, 426.

Klaus Petersen & Nils Arne Sørensen: Tørstens allerbedste ven. Cola'ens Danmarkshistorie fra 1930'erne til 1960'erne. 108:2, 427-475. (PDF)
Summary: The History of Coca-Cola in Denmark from the 1930s to the 1960s. 108:2, 476.

Diskussion

Leon Jespersen: Magtstatens transformationer - et svar. 108:2, 477-483. [Rettelse p. 479, ottende linje: »Steffen Heiberg« rettes til »Thorkild Kjærgaard«. (bragt i 109:1, 304.)] (PDF)

Claus Friisberg: Den første junigrundlovs iboende parlamentarisme. 108:2, 484-504. (PDF)

Joachim Lund: Hitlers spisekammer, den tyske fødevarekrise og de danske leverancer. 108:2, 505-531. (PDF)

Mogens Rostgaard Nissen: Fødevareleverancernes betydning. 108:2, 532-551. (PDF)

Anmeldelser

A cultural history of animals. Edited by Linda Kalof and Brigitte Resl. Vol. 1: In Antiquity. Edited by Linda Kalof. Vol. 2: In the Medieval Age. Edited by Brigitte Resl. Vol. 3: In the Renaissance. Edited by Bruce Boehrer. Vol. 4: In the Age of Enlightenment. Edited by Matthew Senior. Vol. 5: In the Age of Empire. Edited by Kathleen Kete. Vol. 6: In the Modern Age. Edited by Randy Malamud. Oxford, Berg Publishers, 2007. (anmeldt af Anne Katrine Gjerløff). 108:2, 552-560. (PDF)

 Harold James: The Roman predicament: how the rules of international order create the politics of empire. Princeton University Press, 2006. (anmeldt af Peter Fibiger Bang). 108:2, 560-563. (PDF)

Egon Flaig: Ritualisierte Politik. Zeichen, Gesten und Herrschaft im Alten Rom. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003. (anmeldt af Peter Fibiger Bang). 108:2, 563-567. (PDF)

Sheldon Pollock: The language of the gods in the world of men. Sanskrit, culture, and power in premodern India. University of California Press, 2006. (anmeldt af Peter Fibiger Bang). 108:2, 567-571. (PDF)

Brian Patrick McGuire: Da himmelen kom nærmere. Fortællinger om Danmarks kristning 700-1300. Frederiksberg, Forlaget Alfa, 2008. (anmeldt af Niels Lund). 108:2, 572-574. (PDF)

Nils Hybel and Bjørn Poulsen: The Danish resources c. 1000-1550. Growth and recession. Leiden, Brill, 2007. (anmeldt af Bo Franzén). 108:2, 574-580. (PDF)

Anette Faye Jacobsen: Husbondret. Rettighedskulturer i Danmark, 1750-1920. Museum Tusculanums Forlag, 2008. (anmeldt af Jørgen Dalberg-Larsen). 108:2, 580-859. (PDF)

Bodil Wamberg: Passionsblomsten. En biografisk fortælling om Mathilde Fibiger. Gyldendal, 2008. (anmeldt af Birgitte Possing). 108:2, 589-593. (PDF)

Mathilde Fibiger: Clara Raphael: Tolv breve. Med forord Johan Ludvig Heiberg. (3. udgave). Gyldendal, 2008. (anmeldt af Birgitte Possing). 108:2, 589-593. (PDF)

Peter Frederiksen: Jutlandia. Danmark i Korea-krigen. Høst & Søn, 2006. (anmeldt af Claus Kjersgaard Nielsen). 108:2, 594-596. (PDF)

Dansk udenrigspolitiks historie. Red.: Carsten Due-Nielsen, Ole Feldbæk og Nikolaj Petersen. Bind 6: Europæisk og globalt engagement 1973-2006. Af Nikolaj Petersen. Danmarks Nationalleksikon, København, 2006. (2.udgave). (anmeldt af Johnny Laursen). 108:2, 596-611. (PDF)

---------------------------------------------

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening 2007-2008.] 108:2, 612.

Foreningsmeddelelser. [Dagsorden for Årsmødet i Den danske historiske Forening d. 27. maj 2009]. 108:2, 612.

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening Regnskab for 2007.] 108:2, 613. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening Regnskab for 2006.] 108:2, 614. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening Regnskab for 2005.] 108:2, 615. (PDF)

Medvirkende ved dette hæfte. 108:2, 616.

Vejledning til forfatterne.