Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 108 Hæfte 1

Indhold

Carsten Pape: En ukendt diplomatisk udveksling mellem Sten Sture og Ivan III. Om Sveriges plads i Habsburgernes russiske diplomati 1488-93. 108:1, 1-28. (PDF)
Summary: An Unknown Diplomatic Exchange between Sten Sture and Ivan III: On Sweden's place in Habsburg-Russian Diplomacy 1488-93. 108:1, 28-29.

Sebastian Olden-Jørgensen: Magtstatens transformationer. En begrebshistorisk og historiografisk undersøgelse. 108:1, 30-64. (PDF)
Summary: The Transformations of the "Power State" (Machtstaat): The History of an Historiographical and Political Concept. 108:1, 64-65.

Ole Brandenborg Jensen: Hitlers spisekammer? En kildekritisk undersøgelse af de danske fødevareleverancers betydning for ernæringstilstanden i Tyskland 1940-1945. 108:1, 66-104. (PDF)
Summary: Hitler's Larder? A Critical Examination of the Importance of Danish Exports to German Food Supplies, 1940-1945. 108:1, 105.

Hans Bonde: Oprøret på lægterne. 108:1, 106-140. (PDF)
Summary: Rebellion in the Stands. 108:1, 141.

Claus Kjersgaard Nielsen: Privatiseret udenrigspolitik. Biafrakrigen og Dansk Nødhjælp. 108:1, 142-173. (PDF)
Summary: The Biafra War and Danish Emergency Aid. 108:1, 174.

Diskussion

Anders Bøgh: Korståge? Om den nyere korstogsbevægelse i dansk historieskrivning - samt en anmeldelse. 108:1, 175-187. (PDF)

Thomas Høvsgaard: Den svar Pestilentze - på Grønland? En vandring ad historieskrivningens vildveje. 108:1, 188-196. (PDF)

Jes Fabricius Møller: Junigrundloven og parlamentarismen. Om Claus Friisbergs disputats. [Claus Friisberg: Ingen over og ingen ved siden af Folketinget. Partiernes kamp om forfatningen 1848-1920. Bind I-II. Varde, Vestjysk Kulturforlag, 2007.] 108:1, 197-209. (PDF)

Thorsten Borring Olesen: Norden og tous les fous de l'Europe. Findes der en nordisk særvej til Europa? 108:1, 210-224. (PDF)

Bernard Eric Jensen: Et historiedidaktisk opgør - svar på tiltale. 108:1, 225-235. (PDF)

Anders Holm Thomsen: Replik til Bernard Eric Jensen. 108:1, 236-240. (PDF)

Bernard Eric Jensen: En afsluttende replik. 108:1, 241-243. (PDF)

Anmeldelser

Historiens Lange Linjer. Red.: Benedicte Fonnesbech-Wulff og Palle Roslyng-Jensen. Gyldendal, 2006. (anmeldt af Michael Bregnsbo). 108:1, 244-251. (PDF)

Danmarks historie - i grundtræk. Redigeret af Steen Busck & Henning Poulsen. (2.udgave). Aarhus Universitetsforlag, 2002. (anmeldt af Michael Bregnsbo). 108:1, 244-251. (PDF)

Eckhard Meyer-Zwiffelhoffer: Politikos archein. Zum Regierungsstil der senatorischen Statthalter in den kaiserzeitlichen griechischen Provinzen. (Historia Einzelschriften band 165). Stuttgart, Steiner Verlag, 2002. (anmeldt af Peter Fibiger Bang). 108:1, 251-253. (PDF)

Knud J. Krogh: Gåden om Kong Gorms grav: Historien om Nordhøjen i Jelling. (Vikingekongernes monumenter i Jelling Bind 1). Herning, Poul Kristensens forlag, 1993. (anmeldt af Niels Lund). 108:1, 253-259. (PDF)

Knud J. Krogh & Bodil Leth-Larsen: Hedensk og kristent: Fundene fra den kongelige gravhøj i Jelling. (Vikingekongernes monumenter i Jelling Bind 2). København, 2007. (anmeldt af Niels Lund). 108:1, 253-259. (PDF)

Letters from Sir James Spens and Jan Rutgers. (The Works and Correspondence of Axel Oxenstierna, II:13). Ed.: Arne Jönsson. Stockholm, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2007. (anmeldt af Karl-Erik Frandsen). 108:1, 259-261. (PDF)

Steven Mintz: Huck's Raft. A History of American Childhood. Cambridge, Harvard University Press, 2004. (anmeldt af Ning de Coninck-Smith). 108:1, 261-264. (PDF)

Det forrykte menneske. Den psykisk syge i historien ca. 1830-1980. Red.: Edith Mandrup Rønn & Inger Hartby. Ebeltoft, Skippershoved, 2006. (anmeldt af Jesper Vaczy Kragh). 108:1, 264-270. (PDF)

Claus Friisberg: Ingen over og ingen ved siden af Folketinget. Partiernes kamp om forfatningen 1848-1920. Bind I-II. Varde, Vestjysk Kulturforlag, 2007. (anmeldt af Claus Bryld). 108:1, 270-285. (PDF)

Jørn Henrik Petersen: Den danske lovgivning om alderdomsforsørgelse. Bind II: 1891-1933. Fra skøn til ret. (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol. 326). Odense, Syddansk Universitetsforlag, 2006. (anmeldt af anmeldt af Tim Knudsen). 108:1, 285-290. (PDF)

Working for the New Order. European Business under German Domination 1939-1945. Red.: Joachim Lund. Odense og Frederiksberg, University Press of Southern Denmark & Copenhagen Business School Press, 2006. (anmeldt af Niels Wium Olesen). 108:1, 290-296. (PDF)

A. Dirk Moses: German Intellectuals and the Nazi Past. New York, Cambridge University Press, 2007. (anmeldt af Niklas Olsen). 108:1, 296-300. (PDF)

---------------------------------------------

Universitetsspecialer i historie 2007. Ved Margit Hurup Grove. 108:1, 301-316. (PDF)

Medvirkende ved dette hæfte. 108:1, 317-318.

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forenings vedtægter.] 108:1, 319-320.

Vejledning til forfatterne.