Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 105 Hæfte 1

Indhold

Balder Mørk Andersen og Morten Bendix Andersen: Hestesport og magt. En analyse af athenske hestesportsvindere i arkaisk og klassisk tid. 105:1, 1-38. (PDF)
Summary: Equestrian Sports and Power: An Analysis of the Athenian Equestrian Sports Winners in the Archaic and Classical Periods. 105:1, 38-39.

Arne Søby Christensen: Beowulf, Hygelac og Chlochilaichus. Om beretningskronologien i Beowulf. 105:1, 40-77. (PDF)
Summary: Beowulf, Hygelac, and Chlochilaichus. On the Chronology in Beowulf. 105:1, 78-79.

John Christiansen: Den engelske svedesyge. En analyse af epidemien i Danmark i 1529. 105:1, 80-95. (PDF)
Summary: The English Sweating Sickness in Denmark 1529. 105:1, 96.

Andreas Marklund: Bocken, räven & dygdiga damen. Könsmetaforer i svensk-dansk propaganda under Stora nordiska kriget. 105:1, 97-124. (PDF)
Summary: The Buck, the Fox & the Virtuous Lady. Gender-metaphors in Danish and Swedish Propaganda during the Great Northern War. 105:1, 125.

Svend Skafte Overgaard: Mellem ord og bord. Danske madkulturelle diskurser omkring år 1900. 105:1, 126-161. (PDF)
Summary: Food Culture in Denmark ca. 1900. 105:1, 162-163.

Oversigt

Inga Floto: Strejftog i dødens historie. 105:1, 164-178. (PDF)

Diskussion

Tea Dahl Christensen, Per Høberg, Michael Kuur Sørensen og Christian Ydesen: Historiefagets ontologi til debat. Med udgangspunkt i Bernard Eric Jensens Historie - Livsverden og fag. 105:1, 179-191. (PDF)

Bernard Eric Jensen: Historiefagets ontologi - en replik. 105:1, 192-199. (PDF)

Anders Bøgh: Duplik til Nils Hybels tredje eventyr. 105:1, 200-203. (PDF)

Nils Hybel: Endnu et svar til Anders Bøgh. 105:1, 204. (PDF)

Anders Bøgh: Replik til Esben Albrectsen og andre kritikere af min disputats. 105:1, 205-210. (PDF)

Esben Albrectsen: Svar til Anders Bøgh. 105:1, 211-213. (PDF)

Birgit Nüchel Thomsen: Kampen for normaliteten. 105:1, 214-223. (PDF)

Anmeldelser

Jørgen Jensen: Danmarks Oldtid. Bind 4: Yngre Jernalder og Vikingetid 400 e.Kr. - 1050 e.Kr. København, Gyldendal, 2004. (anmeldt af Anne Katrine Gjerløff). 105:1, 224-229. (PDF)

Bo Fritzbøger: A Windfall for the Magnates. The Development of Woodland Ownership in Denmark c. 1150-1830. University Press of Southern Denmark, 2004. (anmeldt af Bjørn Poulsen). 105:1, 230-252. (PDF)

Sten Ebbesen: Dansk middelalderfilosofi ca. 1170-1536. (Den danske filosofis historie. Red.: Sten Ebbesen og Carl Henrik Koch. Bind 1). Gyldendal, 2002. (anmeldt af Morten Fink-Jensen). 105:1, 252-261. (PDF)

Sten Ebbesen og Carl Henrik Koch: Dansk filosofi i renæssancen 1537-1700. (Den danske filosofis historie. Red.: Sten Ebbesen og Carl Henrik Koch. Bind 2). Gyldendal, 2003. (anmeldt af Morten Fink-Jensen). 105:1, 252-261. (PDF)

Anders Bøgh: Sejren i kvindens hånd. Kampen om magten i Norden ca. 1365-89. Aarhus Universitetsforlag, 2003. (anmeldt af Esben Albrectsen). 105:1, 261-270. (PDF)

Dansk udenrigspolitiks historie. Red.: Carsten Due-Nielsen, Ole Feldbæk og Nikolaj Petersen. Bind 4: Overleveren 1914-1945. Af Bo Lidegaard. Danmarks Nationalleksikon, København, 2003. (anmeldt af Niels Thomsen [270-283] og Hans Kirchhoff [284-292]). 105:1, 270-292. (PDF)

Kortere anmeldelser

John H. Lind, Carsten Selch Jensen, Kurt Villads Jensen, Ane L. Bysted: Danske Korstog. Krig og Mission i Østersøen. Høst, København, 2004. (anmeldt af Nils Hybel). 105:1, 293-295. (PDF)

Ett Annat 1100-tal. Individ, kollektiv och kulturella mönster i medeltidens Danmark. Redaktörer: Peter Carelli, Lars Hermanson & Hanne Sanders. (Centrum för Danmarksstudier 3. Red.: Hanne Sanders). Göteborg, Makadam Förlag, 2004. (anmeldt af Nils Hybel). 105:1, 295-298. (PDF)

Werner Steinwarder: Romanische Kunst als politische Propaganda im Erzbistum Lund während der Waldemarzeit. Studien, besonders zum Bild der Heiligen Drei Könige. (Beihefte zur Mediaevistik, Band 3). Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, 2003. (anmeldt af Ebbe Nyborg). 105:1, 298-300. (PDF)

Frank Sobiech: Herz, Gott, Kreuz. Die Spiritualität des Anatomen, Geologen und Bischofs Dr. med. Niels Stensen (1636-86). (Westfalia Sacra, Bind 13). Aschendorff Verlag, Münster, 2004. (anmeldt af Sebastian Olden-Jørgensen). 105:1, 300-301. (PDF)

Birgitte Kragh: Til jord skal du blive... Dødens og begravelsens kulturhistorie i Danmark 1780-1990. (Skrifter fra Museumsrådet for Sønderjyllands Amt, 9). Museumsrådet for Svnderjyllands Amt i samarbejde med Aabenraa Museum, 2003. (anmeldt af Marianne Rostgaard). 105:1, 301-303. (PDF)

---------------------------------------------

Universitetsspecialer i historie 2004. Ved Erik Jørgensen. 105:1, 304-318. (PDF)

Medvirkende ved dette hæfte. 105:1, 319-320. (PDF)

Vejledning til forfatterne.