Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 103 Hæfte 1

Indhold

Gunner Lind: Europæiseringer i middelalderen og nyere tid. En komparativ analyse med Norden i fokus. 103:1, 1-52. (PDF)
Summary: Europeanizations. A Comparison between the Middle Ages and the Early Modern Period. 103:1, 52.

Inger Dübeck: Voldtægtsforbrydelsen i retshistorisk belysning. 103:1, 53-81. (PDF)
Summary: Rape in Legal History. 103:1, 81.

Erik Ulsig: Ods herreds ejendomme på reformationstiden. 103:1, 82-114. (PDF)
Summary: Property Ownership in the Odsherred 1536. 103:1, 115-117.

Hans Bagger: En begivenhed der ikke fandt sted. Den dansk-russiske landgang i Skåne 1716. 103:1, 118-158. (PDF)
Summary: An Event That Never Happened. The Danish-Russian invasion of Sweden 1716. 103:1, 159-160.

Mogens Pelt: Kong Konstantin og det græske oberststyre. 103:1, 161-192. (PDF)
Summary: King Konstantin and the Greek Colonels. 103:1, 193-194.

Diskussion

Bent Jørgensen: Sprog, tekst, udgave, navn [Esrum Klosters brevbog. (2. bind). Udgivet i oversættelse med indledning og noter af Bent Christensen, Anne Elverskov, Karl-Erik Frandsen, Jens Anker Jørgensen, Bente Thomsen og Chr. Gorm Tortzen. (Selskabet til Historiske Kildeskrifters oversættelse). Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, 2002.] 103:1, 195-215. (PDF)

S[imon]. Riber Kristensen: Kommentar til overlæge Kirsten Lylloffs afhandling: »Kan Lægeløftet gradbøjes?«. 103:1, 216-224. (PDF)

Anmeldelser

Ittai Gradel: Emperor Worship and Roman Religion. (Oxford Classical Monograph). Oxford University Press, 2002. (anmeldt af Jesper Carlsen). 103:1, 225-230. (PDF)

Bodil E. B. Persson: Pestens gåta. Farsoter i det tidiga 1700-talets Skåna. (Studia Historica Lundensia). Malmö, 2001. (anmeldt af Karl-Erik Frandsen). 103:1, 230-234. (PDF)

Gregory Mitrovich: Undermining the Kremlin. America's Strategy to subvert the Soviet Bloc, 1947-1956. (Cornell Studies in Security Affairs, edited by Robert J. Art, Robert Jervis and Stephen M. Walt). Cornell University Press, Ithaca and London, 2000. (anmeldt af Frede P. Jensen). 103:1, 234-237. (PDF)

Kortere anmeldelser

Kildeudgivelse og kildebenyttelse. Kildeskriftselskabet 1877-2002. Red.: Gunner Lind. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, København, 2002. (anmeldt af Mikael Venge). 103:1, 238-239. (PDF)

Levende ord & lysende billeder. Den middelalderlige bogkultur i Danmark. Katalog. Redigeret af Erik Petersen i samarbejde med Lotte Philipson og Anette Damm. Udgivet af Mosegaard Museum og Det Kongelige Bibliotek, 1999. (anmeldt af Ebbe Nyborg). 103:1, 239-241. (PDF)

Gilder, lav og broderskaber i middelalderens Danmark. Red.: Lars Bisgaard og Leif Søndergaard. (University of Southern Denmark studies in history and social sciences 247). Syddansk Universitetsforlag, 2002. (anmeldt af Mikael Venge). 103:1, 241-243. (PDF)

Nicolai Edinger Balle: Biskop Balles Visitatsindberetninger 1783-1793. Ved Christian Larsen. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, København, 2002. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 103:1, 243. (PDF)

Inger Sørensen: Niels W. Gade. Et dansk verdensnavn. Gyldendal, 2002. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 103:1, 243-244. (PDF)

J. P. E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. Bind 4: Breve i privat eje. (Danish humanist texts and studies 17). Udgivet med indledning og noter af Inger Sørensen. Det Kongelige Bibliotek og Museum Tusculanums Forlag, 2002. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 103:1, 244-245. (PDF)

Jeg har aldrig kendt mage til land... Rejseberetninger fra Danmark gennem 1000 år. Red.: Poul Duedahl. Aschehoug, 2002. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 103:1, 245. (PDF)

---------------------------------------------

Universitetsspecialer i historie 2002. Ved Erik Jørgensen. 103:1, 246-261. (PDF)

Meddelelser. [Dansk Historikermøde 2003. Den 22.-23. august i København.] 103:1, 262-264. (PDF)

Meddelelser. [Stefan Rozental og Hanna Kobylinski Rozentals Fond.] 103:1, 265. (PDF)

Foreningsmeddelelser. [Dagsorden for Årsmødet i Den danske historiske Forening d. 18.juni 2003.] 103:1, 266. (PDF)

Meddelelser. [Den danske historiske Forening Regnskab for 2002.] 103:1, 267. (PDF)

Medvirkende ved dette hæfte. 103:1, 268. (PDF)

Vejledning til forfatterne.