Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 100 Hæfte 2

Indhold
Ole Fenger: Kongelev og krongods. 100:2, 257-283. (PDF)
Summary: Kongelev and Crown Lands. 100:2, 284.

Janus Møller Jensen: Danmark og den hellige krig. En undersøgelse af korstogsbevægelsens indflydelse på Danmark ca. 1070-1169. 100:2, 285-327. (PDF)
Summary: Denmark and the Holy War. A Study of the Influence of the Crusading Movement in Denmark. 100:2, 328.

Peter Henningsen: Den rationelle bonde. En historisk-antropologisk analyse af traditionalismen i dansk bondekultur. 100:2, 329-380. (PDF)
Summary: The Rational Peasant. A Historical-Anthropological Analysis of Traditionalism in Danish Peasant Culture. 100:2, 380-381.

Jeppe Tønsberg: Patriarkalisme, velfærdspolitik og Brede Klædefabrik. 100:2, 382-417. (PDF)
Summary: Paternalism, Welfare Policy and the Cloth Mill at Brede. 100:2, 418.

Claus Bundgård Christensen og Niels Bo Poulsen og Peter Scharff Smith: Legion Norge. Forskelle og ligheder med de øvrige »germanske« legioner i Waffen SS. 100:2, 419-447. (PDF)
Summary: The Norwegian Legion of the Waffen SS. A Comparison with other »Germanic« Legions. 100:2, 448.

Oversigt

Lars Bretlau: Progressivismen i USA ca. 1900-1920. Et forsøg på strukturering af forskellige fortolkninger. 100:2, 449-476. (PDF)

Diskussion

Bjørn Svensson: Uenigheden om Martsbevægelsen 1848. Replik til Anders Monrad Møller og Hans Vammen. 100:2, 477-483. (PDF)

Claus Friisberg: Den kildekritiske tvang. 100:2, 484-490. (PDF)

Hans Vammen: Løgn og kildekritik. Svar til Bjørn Svensson og Claus Friisberg. 100:2, 491-494. (PDF)

Kaare Winkel Pedersen: Om fortolkningen af Orla Lehmanns syn på valgretten. Hippodrommødet den 12. marts 1848. 100:2, 495-499. (PDF)

Nekrologer

Troels Fink (skrevet af Johan Peter Noack). 100:2, 500-504. (PDF)

Niels Thorsen (skrevet af Inga Floto og Jørgen Sevaldsen). 100:2, 505-507. (PDF)

Anmeldelser

Tyge Krogh: Oplysningstiden og det magiske. Henrettelser og korporlige straffe i 1700-tallets første halvdel. København, Samleren, 2000. (anmeldt af Ole Feldbæk, Jens Chr.V. Johansen, Henrik Stevnsborg og Ditlev Tamm). 100:2, 508-535. [Ole Feldbæk: 100:2, 508-514; Jens Chr. V. Johansen 100:2, 515-521; Henrik Stevnsborg 100:2, 521-526; Ditlev Tamm 100:2, 526-535]. (PDF)

Jens Henrik Koudal: For borgere og bønder. Stadsmusikantvæsenet i Danmark 1660-1800. Museum Tusculanums Forlag, 2000. (anmeldt af Erik Helmer Pedersen). 100:2, 535-544. (PDF)

Søren Ehlers: Ungdomsliv. Studier i den folkeoplysende virksomhed for unge i Danmark 1900-1925. Alinea A/S, 2000. (anmeldt af Gunhild Nissen). 100:2, 544-553. (PDF)

Dansk Søfarts historie. bd. 6: Damp og Diesel. 1920-1960. Af Frank A. Rasmussen, Bent Vedsted Rønne og Hans Chr. Johansen. Gyldendal, 2000. (anmeldt af Benny Christensen). 100:2, 554-562. (PDF)

Kortere anmeldelser (PDF)

Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse. IV, 3.bd.: Private institutioners arkiver. Red.: Martin Larsen og Birgit Nüchel Thomsen. København, 1999. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 100:2, 563. (PDF)

Sigurd Kværndrup: Tolv principper hos Saxo. En tolkning af danernes bedrifter. Multivers Aps Forlag, 1999. (anmeldt af Inge Skovgaard-Petersen). 100:2, 563-565. (PDF)

Wolfgang Reinhard: Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart. München, C. H. Beck, 1999. (anmeldt af Gunner Lind). 100:2, 565-566. (PDF)

Roskilde bys historie. Red.: Frank Birkebæk, Ernst Verwohlt og Mette Høj. Bind 2: 1536-1850. Af Karl-Erik Frandsen og Claus Bjørn. Bind 3: 1850-1970. Af Per Karlsson, Jørgen Vogelius og Eva Tønnesen. Udgivet af Historisk Samfund for Roskilde Amt og Roskilde Museums Forlag, 1998. (anmeldt af Dan H. Andersen). 100:2, 566-567. (PDF)

Erik Gøbel: De styrede rigerne. Embedsmændende i den dansk-norske civile centraladministration 1660-1814. Odense Universitetsforlag, 2000. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 100:2, 567-568. (PDF)

Jørgen Hein: Menneske, maske, majestæt. Kongelige portrætter i voks. Rosenborg, 2000. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 100:2, 568. (PDF)

Thomas Munck: The Enlightenment. A Comparative Social History 1721-1794. Arnold Publishers/ Oxford University Press, 2000. (anmeldt af Ole Feldbæk). 100:2, 568-570. (PDF)

Tyge Krogh: Det store natmandskomplot. En historie om 1700-tallets kriminelle underverden. Samlerens Forlag, København, 2000. (anmeldt af Gunner Lind). 100:2, 570. (PDF)

Sune Christian Pedersen: Ord i sigte. Optisk telegrafi i Danmark 1794-1862. (Skrifter fra Post & Tele Museum 3). Post & Tele Museum, 2000. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 100:2, 571-572. (PDF)

Biskop Balles Visitatsbog 1799-1807. Ved Christian Larsen. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 1999. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 100:2, 572-573. (PDF)

Boris Koll: Kaperkaptajn Jens Lind - manden bag myten. Skippershoved, Ebeltoft, 2000. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 100:2, 573. (PDF)

Breve mellem Otto Møller og Thomas Skat Rørdam 1854-1909. Bd. 1: Kapellanen og professorspiren, 1854-1870. Bd. 2: Den jyske og den sjællandske sognepræst, 1871-1883. Bd. 3: Genløsningsteologen og bibeloversætteren, 1884-1894. Bd. 4: Kulturpersonligheden og biskoppen, 1895-1909. Red.: Erik Nørr. (Selskabet for Danmarks Kirkehistorie). Odense Universitetsforlag, 1999. (anmeldt af Hanne Sanders). 100:2, 573-574. (PDF)

Århus - Byens Historie. Red.: Ib Gejl. Bind 3: 1870-1945. Århus Byhistoriske Udvalg, 1998. (anmeldt af Dan H. Andersen). 100:2, 574-575. (PDF)

Nete Balslev Wingender: Firkløveret og ildsjælene. Dansk Sygeplejeråds historie 1899-1999. København, Dansk Sygeplejeråd, 1999. (anmeldt af Signild Vallgårda). 100:2, 575-576. (PDF)

Hans Mørup: På fløjen. En Sønderjysk stridsmands erindringer fra kultur- og modstandskamp 1929-1945. Kredsen i Aabenraa 1940-1945. Historisk Samfund for Sønderjylland, Aabenraa, 2000. (anmeldt af Adam Holm). 100:2, 576-578. (PDF)

Jes Fabricius Møller: På sejrens vej - historien om Skolesamvirket Tvind og dets skaber Mogens Amdi Petersen. Forlaget DIKE, København, 1999. (anmeldt af Gunhild Nissen). 100:2, 578-581. (PDF)

---------------------------------------------

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening 1999-2000.] 100:2, 582.

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forenings vedtægter.] 100:2, 582-583.

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening Regnskab for 1999.] 100:2, 584.

Medvirkende ved dette hæfte. 100:2, 586-587.

Vejledning til forfatterne.