Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Hans Chr. Wolter: Adel og embede


* Hans Chr. Wolter: Adel og embede. Embedsfordeling og karrieremobilitet hos den dansk-norske adel 1588-1660. (Skrifter udgivet af Historisk Institut ved Københavns Universitet, Bind XIII). Den danske historiske Forening, København, 1982. (128 sider). [ISBN 87-87462-20-6]

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S

- eller histtid@hum.ku.dk

Pris:
45,00 kr. + forsendelse

(heraf moms 9,00 kr.)

[*1,4]

Indhold:

Forord

Emneområde og -afgrænsning

Problemstilling og terminologi

Kildematerialet

De adelige embeder

Det adelige embedsapparat

Uddannelse

Far og søn

Karriereveje

»Cursus honores«

Sammenfatning og konklusion

Bilag 1 - 4. Anvendte forkortelser

Kilder og litteratur

Summary

Register