Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Underdanigst pro memoria!


* Underdanigst pro memoria! Indberetninger til Amtmænd på Sjælland med Møn, Lolland-Falster, Bornholm 1720-1860. Registratur og sagsregister. Redaktion: Grethe Ilsøe og Knud Prange. ARKI, Varia Serviceselskab ved Landsarkivet - København og Lokalhistorisk Afdeling ved Københavns Univeristet, 1992. (140 sider). [ISBN 87-89409-04-3]

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S

- eller histtid@hum.ku.dk

Pris:
45,00 kr. + forsendelse

(heraf moms 9,00 kr.)

[*2,4]
Indhold:

Forord

Indberetninger. En spændende kilde til dansk lokalhistorie. Af Karl Peder Pedersen

Amtsinddeling. Oversigt og kort

Specialregistratur

Indledning. Af Knud Prange

Hvad er taget med - og hvad er udeladt?
Udarbejdelsen af registraturen
Registraturens opbygning og anvendelse
Registre
Forkortelser

Registratur

Sjællands stiftamt
Københavns amt
Roskilde amt
Frederiksborg amt
Holbæk amt
Grevskabet Holsteinborgs amtmandsskab
Sorø amt
Vordingborg amt
Vordingborg-Tryggevælde amter
Præstø amt
Lolland-Falsters stiftamt
Grevskabet Christiansholms amtmandsskab
Baroniet Guldborglands amtmandsskab
Maribo amt
Bornholms amt

Registre

Nummerfølge for de enkelte amter
Emnegrupper i sagsregisteret
Sagregister
Stikordsregister