Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Tradition og kritik

Festskrift til Svend Ellehøj den 8.september 1984


* Tradition og kritik. Festskrift til Svend Ellehøj den 8.september 1984. Redigeret af Grethe Christensen, Karl-Erik Frandsen, Kai Hørby, Benito Scocozza og Alex Wittendorff. Den danske historiske Forening, København, 1984. (435 sider). [ISBN 87 87462 25 7]

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S

- eller histtid@hum.ku.dk

Pris:
95,00 kr. + forsendelse

(heraf moms 19,00 kr.)

[*1,3]Indhold:

Tabula Gratulatoria

Ved Ellehøj. Bebyggelse og agarstruktur i Barup. Af Karl-Erik Frandsen

Sigbrit - en studie i kvindeforståelse. Af Benito Scocozza

En bonde i kongens råd. Bidrag til Østjyllands politiske historie i Grevefejdens tid. Af Troels Dahlerup

Reformationsherredagen 1536 hos Arild Huitfeldt og Niels Krag. Af Kai Hørby

»Evangelii lyse dag« eller »hekseprocessernes mørketid«? Om Peder Palladius' historieopfattelse. Af Alex Wittendorff

Studier over kongetienden efter 1536. Af Ejvind Slottved

Anders Billes dagbog fra rejsen til Speyer 1544. Af Mikael Venge

Lensregnskabernes sagefaldsregistre. Af Thelma Jexlev

Samtidige portrætter af Frederik II. Af Steffen Heiberg

»Tak Gud, min søn, at du ikke kom for Riberret«. Retspleje i Ribe 1590-1594. Af Henrik Stevnsborg

Svanning, Vedel, Huitfeldt og Krag. Omkring spørgsmålet om den første historiografudnævnelse. Af Harald Ilsøe

»24 læss Wed at warme sig ved«. Trolddom i Helsingør 1625-1626. Af Jens Chr. Vesterskov Johansen

Adelige godsejertyper i 1600-tallet. Af Erling Ladewig Petersen

Den politiske situation i Danmark efter Roskildefreden. Konge og rigsråd februar-august 1658. Af Gunner Engberg Lind

»Fattige Børns Antagelse i de publique Latinske Skoler og Forsendelse til Academiet« i det 18.århundrede. Af Jette Hellesen og Ole Tuxen

Andreas Christan Hviid 1749-1788. Af Leif Grane. 

På sporet af en progressiv historieskrivning. En kritisk analyse af C.F. Allans og A.D. Jørgensens syn på Christian IV. Af Leo Tandrup

Set fra 1984. En model for nyere tids verdenshistorie. Af Niels Steensgaard