Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Inge Skovgaard-Petersen: Da Tidernes Herre var nær


* Inge Skovgaard-Petersen: Da Tidernes Herre var nær. Studier i Saxos historiesyn. Den danske historiske Forening, København, 1987. (340 sider). [ISBN 87 87462 27 3]

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S

- eller histtid@hum.ku.dk

Pris:
75,00 kr. + forsendelse

(heraf moms 15,00 kr.)

[*2,4]
Indhold:

Forord

Indledning

Kapitel 1: Da Tidernes Herre var nær
Frode Fredegods regering
Nogle Saxoforskeres syn på Frode III.s historie
Kildegrundlaget for 5. bog
Meningen

Kapitel 2: Saxos forbilleder, komposition og genre
Saxos egne udsagn om værket
Dudo, Beda og Paulus Diaconus
Paulus Diaconus' betydning
Den græske idé
Genren

Kapitel 3: Et dobbeltportræt:
A Eskil
Ærkebispetiden
Historikernes opfattelse af Saxos Eskil-skikkelse
Dokumentation af Saxos Eskil-fremstilling
Kompositionen af 14. bog
B Starkad
Starkad i 6., 7. og 8. bog
Starkad-skikkelsen i moderne historieskrivning
Kildematerialet i Saxos Starkad-historie
Hvem var Starkad?

Kapitel 4: Saxos Ragnarok
Episoderne i 8. bog
Saxos kronologi og den middelalderlige universalhistorie
Var det et vendepunkt?
Samfundet
Moralen
Natur og skæbne

Konklusion:
Årenes mangfoldighed - glemselens moder

Exkurs:
Bråvallaslaget
Forholdet mellem Gesta Danorum og Sögubrot

Noter

Bogliste:
Tekster
Litteratur

Forkortelsesliste

Navneregister

Zusammenfassung