Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Samling af danske kongers haandfæstninger og andre lignende acter

(Udsolgt)


* Samling af danske kongers haandfæstninger og andre lignende acter. Af Geheimearchivets Aarsberetninger. Kjöbenhavn, 1856-1858. (Reprografisk genudgivet og forlagt af Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie, København, 1974). (150 sider). [ISBN 87 7500 602 2] (Indbundet).


Indhold:

1. Vordingborgske Forordning af 19. Marts 1282

2. Constitutio Erici Glipping, Nyburgis anno 1282 die 29 mensis Julii data

3. Constitutio Christophori II, 1320 die 25 Januarii data

4. Constitutio Waldemari, Erici filii, die 7 Junii 1326 data

5. Litteræ obligatoriæ Valdemari IV, 1341 die 6 Januarii datæ

6. Constitutio Valdemari IV, 1360 die 24 Majii data

7. Constitutio Olaui, 3 Majii 1376 data

8. Æltera constitutio Olaui regis, die prima Julii(?) 1377 data

9. Unionsakten af 1397, 13 eller 20 Juli

10. Den fornyede Unionsakt (af 1436)

11. Den fornyede Unionsakt af 1438, 9 Juli

12. Juramentum Christophori Bauari, d. d. 9 Aprilis 1440

13. Christiern Is forelöbige Haandfæstning, dat. Haderslev 1 Septbr. 1448

14. Christiern Is Kroningsed 28 October 1449

15. Kong Hans's Haandfæstning, dat. Halmstad 1 Februar 1483

16. Christiern IIs Haandfæstning, dat. 22 Juli 1513

17. Frederik Is Haandfæstning af 3 August 1523

18. Christian IIIs Forsikkringsbrev til Danmarks Riges Adel og Indbyggere ved hans Hylding den 18 August 1534

19. Christian IIIs Haandfæstning af 30 October 1536

20. Christian IIIs og Dronning Dorotheas Revers paa deres Sön Frederiks Vegne i Anledning af dennes Hylding paa Viborg Landsting, dat. 4 Juni 1542

21. Den udvalgte Kong Frederik IIs Revers, dat. 1 Juni 1557

22. Kong Frederik IIs Haandfæstning af 12 August 1559

23. Frederik IIs Revers til Rigsraadet og Adelen paa hans Sön Prinds Christians Vegne, dat. 24 April 1580

24. Christian den Fjerdes Haandfæstning af 17 August 1596

25. Christian IVs Revers til Rigsraadet og Adelen i Anledning af hans Sön Prinds Christians Valg, dat. 25 Maj 1608

26. Den udvalgte Prinds Frederik IIIs forelöbige Revers af 8 Maj 1648

27. Frederik IIIs forelöbige Haandfæstning af 8 Maj 1648

28. Frederik IIIs Haandfæstning af 6 Juli 1648

29. Frederik IIIs Revers til Gejstligheden paa den udvalgte Prinds Christians Vegne, dat. 18 Juni 1650

30. Arvehyldingseden af 18 Oktober 1660

31 a. Souverainitetsakterne for Danmark, datt. Kjöbenhavn 1661 d. 10 Januar

31 b. Souverainitetsakterne for Norge, Island og Færöerne, datt. 1661 7 August og 1662 28 Juli og 14 August