Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Nordens nære fortid. Lokalsamfundene i de seneste 100 år


* Nordens nære fortid. Lokalsamfundene i de seneste 100 år. Foredrag og diskussioner på det første nordiske seminar i lokalhistorie. Sostrup slot, august 1973. Redigeret af Knud Prange. (Nordisk Seminar i Lokalhistorie Rapport nr. 1). Udgivet af Lokalhistorisk Afdeling, København, 1979. (114 sider). [ISBN 87-7423-092-1]

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S

- eller histtid@hum.ku.dk

Pris:
45,00 kr. + forsendelse

(heraf moms 9,00 kr.)

[* 2,3]
Indhold:

Indledning

Lokalhistorien i Norden - organisation og aktuelle opgaver
Ingrid Hammarström: Sverige
Steinar Imsen: Norge
Päiviö Tommila: Finland
Knud Prange: Danmark

Den moderne migrationsproces og lokalsamfundet
Veikko Laakso: Finland
Kristian Hvidt: Danmark
Rolf Hagstedt: Sverige
Diskussion

Socialgruppering - kilder og kriterier
Erkki Markkanen: Finland
Vagn Dybdahl: Danmark
Sven Lundkvist: Sverige
Edvard Bull: Norge
Diskussion

Samfundsudvikling og bosætningsstruktur
Viggo Hansen: Danmark
Marie Nisser: Sverige
Peter Sjøholt: Norge
Veijo Saloheimo: Finland
Diskussion

Deltagerliste