Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Lokal praxis på det sociale området i de nordiska länderna 1800-1920


* Lokal praxis på det sociale området i de nordiska länderna 1800-1920. Redaktörer: Ingrid Hammarström och Lars Nilsson. (Nordisk lokalhistoria Seminarierapport nr. 4 / Studier i stads- och kommunhistoria 1). Stadshistoriska Institutet, Stockholm, 1986. (193 sider). [ISBN 91-970806-2-4]

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S

- eller histtid@hum.ku.dk.

Pris:
45,00 kr. + forsendelse

(heraf moms 9,00 kr.)

[* 2,4]
Indhold:

Stadshistoriska institutet. Av Ingrid Hammarström och Sten-Sture Landström


Inledning


Lokaladministrationens Former i Städer och På Landsbygd

Jussi Kuusanmäki:
Från magistratförvaltning till fullmäktigestyrelse. Huvuddragen i de finska städernas kommunalförvaltning 1809-1927

Raimo Salokangas:
Lokalförvaltningen på landsbygden och förändringen i det finska samhället från 1800-talets början till början av 1920-talet

Harry Christensen:
Den danske lokaladministrations overgangsformer fra enevælde til folkestyre. Former, indhold, perspektiver

Birgitta Ericsson:
Förändringar i svensk lokalförvaltning från början av 1800-talet till 1920. En orientering

Rolf Danielsen:
Kommunaliseringsprocessen i norske byer 1880-1920

Edgar Hovland:
Fra bygdekommisjon til kommunestyre. Trekk av lokalstyret i norske bygder på 1800-talet


Lokal Praxis: Skoleväsendet

Egil Johansson:
Tredska och skoltväng i en norrlandssocken

Jon Tvinnereim:
Skulevesendet på nordvestlandet fram til ikring 1900

Juhani Piilonen:
Folkundervisningen i Finland cirka 1800-1920

Vagn Skovgaard-Petersen:
Läreren, lokalstyret og ministeriet i Danmark 1860-1930


Lokal Praxis: Fattigvården

Panu Pulma:
Fattigvården på landsbygden i Finland cirka 1800-1920

Stein Tveite:
Fattigvårdslagen av år 1863

Anne-Marie Fällström:
Fattigvård under 1800-talet. Ett par exempel från Örebro län

Lokal Praxis: Sjuk- och Hälsovården

Knud Erik Madsen:
Lokal sundhedsadministration i Danmark 1800 til 1920 belyst ud fra et eksempel fra Fyn

Christer Knuthammar:
Offentlig sjukvård i svensk praxis och debatt 1850-1875

Marjatta Hietala:
Hälsovårdens utveckling i Finland cirka 1800-1920


Lokalhistorien i Dagens Kulturliv

Knud Prange:
Lokalhistorien i dagens kulturliv - nogle kætterske overvejelser

Mauno Jokipii:
Kring lokalhistorieskrivningens problematik

Kjell Haarstad:
Lokalhistoriens huvuduppgifter

Carl-Göran Andrae:
Lokalhistoria i dagens kulturliv


Deltagare