Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Kai Hørby: Den nationale historieskrivning i Danmark


* Kai Hørby: Den nationale historieskrivning i Danmark. Forelæsninger i Danmarks Radio, Søndagsuniversitetet (foråret 1973). (Skrifter udgivet af Det Historiske Institut ved Københavns Universitet, Bind VIII). Den danske historiske Forening, København, 1978. (46 sider). [ISBN 87 87462 12 5]

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S

- eller histtid@hum.ku.dk

Pris:
45,00 kr. incl. moms + forsendelse

(heraf moms 9,00 kr.)

[*2,3]
Indhold:

I. Traditionen

II. Caspar Paludan-Müller og C. F. Allan

III. Grundtvig og nationalhistorien

IV. Dagliglivets historie

V. Nationalhistoriens monumenter

VI. Et kritisk opgør