Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Kr. Erslev: Historisk Teknik. Den historiske undersøgelse fremstillet i sine grundlinier


* Kr. Erslev: Historisk Teknik. Den historiske undersøgelse fremstillet i sine grundlinier. Anden udgave, Tiende oplag med en efterskrift af Kai Hørby og Hans Vammen. Den danske historiske Forening, København, 1987. (106 sider). [ISBN 87-87462-30-3]

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S

- eller histtid@hum.ku.dk Ordinær pris:
115,00 kr. incl. moms + forsendelse

(heraf moms 23,00 kr.)

Medlemspris:
92,00 kr. incl. moms + forsendelse

(heraf moms 18,40 kr.)

[*3,1]


Indhold:

Forord

Indledning
(Historie og andre Videnskaber; Inddeling af Kilderne; Undersøgelsens tre Hovedtrin)


I. Kilderne.

Kildernes Fremdragelse og Opbevaring

Forberedelse af Kilden til Udgivelse; Textfastsættelse (Recension)

Kildernes Udgivelse: Teknik og plan

Nutidens Organisation af det historiske Granskerarbejde

Findekunsten overfor Litteraturen

De historiske Hjælpevidenskaber

II. Kildeprøvelsen

Bestemmelse af Kildens Oprindelse (Uægte Kilder § 29.)

Fortolkningen

Vidneværdsættelsen (Kildernes slægtskab § 37-38. Sekundære Kilder §39.)

Vidneværd i Almindelighed

Førstehaandsvidner

Andenhaandsvidner (Samtdige Kilder § 50-52. Mundtlig Overlevering (Sagn) § 53-59.)

III. Slutning til Virkeligheden

Slutninger til ydre Virkelighed

Slutninger fra Lævninger af Fortidsmenneskene og den omgivende Natur

Slutning fra Frembringelse

Slutning fra Beretning (Sekundære Kilder udelukkes § 68. Eet Vidne § 70. Flere Vidner § 71-72. Nyere Kritiks Ejendommelighed § 73-74).

Slutning fra Frembringelse og Beretning i Forening

Slutninger til Sjæleliv

Kildekritiken udfyldt ved Realkritik

Slutninger fra Sammenhæng

Slutninger fra Lighed

De historiske Slutninger som hvilende paa Nutidserfaring

Til Afslutning

Register

---

Efterskrift. Af Kai Hørby og Hans Vammen