Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Emigration fra Norden indtil I. Verdenskrig


* Emigration til Norden indtil I. Verdenskrig. (Rapporter til Det Nordiske Historikermøde i København 1971 9.-12. august). København, 1971. (168 sider).

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S

- eller histtid@hum.ku.dk

Pris:
45,00 kr. + forsendelse

(heraf moms 9,00 kr.)

[*2,5]
Indhold:

Forord. Af Kristian Hvidt

Nordisk emigrasjon - en komparativ oversikt. Av Andres A. Svalestuen

Intern befolkningsomflyttning och emigration. Av Sune Åkerman

Ekonomiska faktorer som förklaringsgrund i emigrationsforskningen. Av Reino Kero

Informationsspredning og emigration med særligt henblik på det atlantiske transportsystem. Af Kristian Hvidt

Tillæg: Udvandringen fra Island. En oversigt. Af Bjarni Vilhjálmsson