Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Marianne Antoniewitz: Vallø gods og dets ejere indtil 1461


* Marianne Antoniewitz: Vallø gods og dets ejere indtil 1461.  (Skrifter udgivet af Lokalhistorisk Afdeling Nr. 5). København, 1976. (88 sider). [ISBN 87-7423-049-2]

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S

- eller histtid@hum.ku.dk.

Pris:
45,00 kr. + forsendelse

(heraf moms 9,00 kr.)

[* 2,4]
Indhold:

Forord

Indledning

Valløbrevene 1541

Falkerne på Vallø


Falkernes genealogi
Gisselfeldlinjen
Bosarplinjen
Eskil Krage af Vallø
Politisk
Som godsejer
Bo Falk af Vallø
Politisk
Valløarven
Som godsejer
Ægteskab
Miljø
Eskil Falk af Vallø
Politisk
Ægteskab
Som godsejer
Miljø
Eskil Falks arvinger
Jens Falk af Vallø
Politisk
Ægteskab
Som godsejer
Miljø
Jens Falks arvinger
Konklusion

Vallø 1421

Oluf Akselsens besiddelse af Vallø

Thotterne
Oluf Akselsens ægteskaber
Oluf Akselsens forskellige rettigheder i Vallø
Efterspil om fru Birgittes rettigheder i Vallø
Oluf Akselsens godsadministration

Resumé

Kilder

Noter

Litteratur- og kildefortegnelse

Forkortelser

KORT:

Den topografiske fordeling af brevene i Valløbogen
Valløs tilliggende ved skiftet 1421

STAMTAVLE:

Falkslægten