Historisk Tidsskrift
Copyright © 2018 by Den danske historiske Forening.

Venskab og fjendskab. Danmark og Tyskland i det 19. og 20. århundrede

Festskrift til Karl Christian Lammers i anledning af hans 75 års fødselsdag 4. september 2018


* Venskab og fjendskab. Danmark og Tyskland i det 19. og 20. århundrede. Festskrift til Karl Christian Lammers i anledning af hans 75 års fødselsdag 4. september 2018. Redigeret af Rasmus Mariager & Niklas Olsen. Den danske historiske Forening, København, 2018. (335 sider). [ISBN 978-87-87462-40-2] (Indbundet).

Pressemeddelelse i forbindelse med udgivelsen.

Her kan læses en anmeldelse på historie-online.dk af Festskriftet.


Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S

- eller histtid@hum.ku.dk Pris:
195,00 kr. + forsendelse

(heraf moms 39,00 kr.)


Indhold:

Tabula gratulatoria

Forord

Johnny Laursen: En sønderjyde i København. Karl Christian Lammers’ videnskabelige virke, 1969-2017

Uffe Østergård: Hvem er tyskerne? De tyske og de nordiske lande i Europa

Jes Fabricius Møller: „Tydsk er Edder og Forgift“. Forholdet mellem dansk og tysk i det lange 19. århundrede

Palle Roslyng-Jensen: Historiegrundbøger til det danske gymnasium 1903-1960: Værdier knyttet til nationalitet, demokrati samt tilpasning til og afstandtagen fra Tyskland

Allan Borup: Populismens dynamikker. Politisk mobilisering af landbefolkningen syd og nord for den dansk-tyske grænse i 1920’erne

Nils Arne Sørensen: Lunkent fortidsopgør? Monumental affascisticering i den italienske hovedstad siden 1943

Christoph Cornelissen: Der „europäische Bürgerkrieg“ der 1930er Jahre – Überlegungen zu einem historisch-politischen Topos

Per Øhrgaard: Beretning om en scrapbog

Joachim Lund: Den tyske professor. Økonomen Julius Hirschs tre liv

Julie Lindholm: De danske fredskrav til Tyskland i efterkrigstiden

Axel Schildt: Kriegserinnerung im Kalten Krieg: Antikommunismus und die Auseinandersetzung mit dem Krieg im Osten in der frühen Bundesrepublik

Jesper Vestermark Køber: „Hvor meget af demokratiet kan reddes?“. Theodor Geiger og efterkrigstidens danske demokratidebat

Detlef Siegfried: Mellem indoktrinering og egensindighed: Danske ungkommunister på skoling i DDR, 1968-1989

Poul Villaume: Den lange dansk-(vest)tyske afspændingsproces. Fra fjendtlig stormagtsnabo til tæt alliancepartner, 1945-1990

Thorsten Borring Olesen & Niels Wium Olesen: Grænser for europæisering. Danmark og den tyske genforening 1989-1993

Forfatterne